मागेल त्याला शेततळे 2020 – Magel Tyala Shetale 2020

🔴🔴 महत्वाची सूचना 🔴🔴 मागेल त्याला शेततळे २०२० मागेल त्याला शेततळे 2020 – Magel Tyala Shetale 2020 अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : मागेल त्याला शेततळे २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शेततळे – 2016/प्र.क्र. 1 (74)/रोहयो-5 दिनांक 17 फेब्रुवारी 2016 ३ योजनेचा प्रकार : वैयक्तिक लाभाची योजना ४ योजनेचा उद्देश : संरक्षित … Read more

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२०

🔴🔴 महत्वाची सूचना 🔴🔴 महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२० कर्जमुक्तीची यादी आज रोजी श्रीगोंदा तालुक्यातील सर्व गावात प्रसिद्ध झालेली आहे तरी सर्व शेतकरी बांधवांनी आपले सोबत १. आधार कार्ड २. बँकचे बचत खाते पासबुक ३. प्रसिद्ध केलेले यादीतील विशिष्ट क्रमांक ४. आधारसोबत संलग्न असलेला आपला मोबाईल क्रमांक या गोष्टी सोबत घेऊन जवळपास असलेले … Read more