महावितरण लातूर वीजतंत्री / तारतंत्री शिकाऊ उमेदवार : MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. LTD. LATUR Apprenticeship : Electrician / Wiremen

Good News for ITI Pass Student who is completed his ITI Training in Trade  Electrician &  Wiremen. Mahavitan (Maharashtra State Electriciy Distribution Co. Ltd. Latur) is invited for Electricain & Wiremen Apprenticeship Candidate.  In this Mahavitan (Maharashtra State Electriciy Distribution Co. Ltd. Latur) there are 156 vacancies are available for Electrician & Wiremen Post. Online Application is allready started & Last Date for fill online application form for Mahavitan (Maharashtra State Electriciy Distribution Co. Ltd. Latur) is 31 Dec. 2019. So who want to apply for Electricain & Wirement Post in Mahavitan (Maharashtra State Electriciy Distribution Co. Ltd. Latur) submit their Online Application form before last date. In this article we will give all important information regarding Mahavitan (Maharashtra State Electriciy Distribution Co. Ltd. Latur) like Application Procedure, Educational qualification, Age Limit, other Important information regarding to Mahavitan (Maharashtra State Electriciy Distribution Co. Ltd. Latur) Below on this page. 

महावितरण २०१९ शिकाऊ उमेदवारीबद्दल संपूर्ण माहिती

पदाचे नाव

१) इलेक्ट्रिशियन शिकाऊ उमेदवार

२) वायरमन शिकाऊ उमेदवार

एकूण जागा

१५६ जागा

विद्यावेतन

शासकीय नियमाप्रमाणे.

अर्ज पद्धती

इलेक्ट्रिशियन व  वायरमन शिकाऊ उमेदवार भरती साठी ऑनलाईन अर्ज करावेत.

शैक्षणिक पात्रता : महावितरण लातूर शिकाऊ उमेदवारी (Electrician & Wiremen)

महावितरण शिकाऊ उमेदवारी

१) इलेक्ट्रिशियन ट्रेड : आय.टी.आय. पास 

२) वायरमन ट्रेड: आय.टी.आय. पास 

महत्वाच्या तारखा : महावितरण लातूर शिकाऊ उमेदवारी (Electrician & Wiremen)

ऑनलाईन अर्ज सुरु होण्याची तारीख 

१५/१२/२०१९

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख

३१/१२/२०१९ संध्या. ५.३० पर्यंत

महत्वाच्या सूचना :

१) उमेदवाराने अगोदर नोंदणी करणे आवश्यक.

२) अर्ज करताना आवश्यक ते प्रमाणपत्रे स्कॅन करून योग्य रीतीने अपलोड करणे आवश्यक आहे. 

३) ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झालेल्या पात्र उमेदवाराची मूळ कागदपत्राची पडताळणी दि. १७/०१/२०२० रोजी सकाळी १०.०० वा. महावितरण, मंडल कार्यालाय, जुने पावर हाउस, साळे गल्ली, लातुर येथे करण्यात येईल.

४) उमेद्वारानी कागदपत्रे छाननी / पडताळणी करीता जातना कागदपत्राची साक्षांकित छायाकिंत प्रत जोडावी.

५) प्रशिक्षण कालावधी १ वर्षाचा असेल.

६) शिकाऊ उमेद्वारास नियामाप्रमाने वेतन देण्यात येईल.

महावितरण लातूर शिकाऊ उमेदवार भरतीची इंग्लिश मध्ये माहिती २०१९

MAHADISCOM Latur (Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd. Latur) : Apprentice 2019

Post Name

Apprentice

1) Electrician

2) Wiremen

Total Post

156 Posts

Pay Scale

As per Govt. Rule.

Mode of Application

 

Online

Educational Qualification for Electrician & Wiremen Apprenticeship in MAHADISCOM

MAHADISCOM Apprenticeship

1) I.T.I. Pass in Electrician 

2) I.T.I. Pass in Wiremen

Important Dates for Electrician & Wiremen Apprenticeship in MAHADISCOM

Online Application Starting Date

15/12/2019

Online Application Ending Date

31/12/2019 Upto 17.30

Important Notice for MAHADISCOM Apprenticeship for Electrician / Wiremen :

1) The Candidate must register in advance.

2) Scanned certificates are required to be properly uploaded while applying.

3) Verify the original document of the eligible candidate who received the online application. On 17/01/2020 on 10.00, Document Verification Address is Mahavitaran, Mandal Karyalaya, Old Power House, Saale Gali, Latur.

4) Candidates should carry an Attested photocopy with original Documents at the time of verification.

5) The training period will be 1 year.

Leave a Comment